Udtrykket ‘nærmeste udviklingszone’ er et redskab man benytter i forbindelse med læringsprocesser.

Læs mere